Yükleniyor...
Samsun Sınav Koleji Online Kayıt

Rehberlik Servisi

Rehberlik yol gösterme, kılavuzluk etme anlamına gelmesinin yanında; rehberliğin bilimsel tanımlamasında, bireyin kendisini tanıması, problemlerini çözmesi, akılcı kararlar alması, çevresiyle dengeli ve uyumlu bir etkileşime girmesi, gizli güçlerinin farkına varması için bireye sunulan profesyonel ve sistematik bir yardım süreci olduğu şeklinde tanımlanmaktadır.

Rehberliğin amacı, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, ortak bir anlayışın sağlanmasında ve başarıya ulaşmasında bazı ilkelerin benimsenmesi temel koşuldur. 

Pozitif Rehberlik Anlayışı

Rehberlik ilkelerini benimseyen bir anlayışın yanında, öğrencilerin doğasında var olan pozitif ve güçlü yönlerini anlamaya ve ön plana çıkarmayı temel hedef kabul eden, ‘’Pozitif Rehberlik’’ anlayışını önemsemekteyiz.

Pozitif Rehberlik anlayışı perspektifinde Sınav Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi olarak;

  • Öğrencileri problem çözemeyen, bağımlı, korkan, problem çıkartan, sorumluluk alamayan, zarar veren, başarısızlık eğiliminde, motive olmak için hep birilerinden onay bekleyen gibi negatif ve olumsuz sıfatlar üzerinden tanımlamıyoruz,
  • Her öğrencinin öğrenme potansiyeli ve becerilerinin olduğunu ve öğrenci için olumlu bir iklim oluşturulduğunda öğrenme beceri ve potansiyelinin gelişeceğini düşünmekteyiz,
  • Öğrencilerin sorun üreten olarak görmek yerine, öğrencilerin sorunlarla başa çıkabilecek özelliklerinin olduğunu düşünmekteyiz,
  • Öğrencilerin zayıf ve olumsuz özelliklerini görmek ya da o yönlerine odaklanmak yerine; iyileştirici ve geliştirici etkisi daha hızlı olan güçlü ve olumlu özelliklere daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünmekteyiz.
  • Öğrencilerin olumlu özelliklerinin, öğrenme ve başarılı olmayı kolaylaştıran özelliklerinin belirlenip, geliştirilebilmesi için öğretmen-öğrenci-veli ve sınıf-okul-aile sistemlerinin birlikte çalışması ve uyumunun gerekliliğini olduğunu düşünmekteyiz.

Pozitif Rehberlik Modelinde, olumlu duygular, bağlanma, olumlu ilişkiler, anlam/farkındalık ve yeterlilik/başarı öğrencilerin psikolojik sağlığı ve okul başarısı için oldukça önemlidir. Bu değişkenler duygusal-sosyal, akademik-eğitsel ve kariyer-mesleki alanda bireylerin gelişimleri için en temel ve belirleyici faktörlerdir.